ในภาพอาจจะมี …

ศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ ในภาพอาจจะมี …
ตั้งชื่อภาพ Choose a Martial Art Step 3 5b222152-0b10-11e8-8b3d-0af0cba29dd8.jpeg … ได้ประกาศถึงการจัดตั้ง คิกบ็อกซิ่ง ลีก ระดับโลกที่จะมีนักศิลปะการป้องกันตัวที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง ในด้านการ สไตร์กิ้ง (ยืนสู้ ด้วยอาวุธ หมัด เท้า เข่า … สะใจ“เจ้าแหลม”ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น .

… อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ … อารีน่า เมืองทองธานี โดยนักกีฬาศิลปะ ป้องกันตัวระดับแถวหน้าทั้งไทยและเทศจะยกทัพมาขับเคี่ยวและโชว์ทักษะการต่อสู้ บนสังเวียนลูกกรงเหล็กกันให้มันทะลุจอ

Refer: https://www.siamturakij.com/news/13737-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883

ไอ สบาย