กระทะสเตนเลสพร้อมฝา 12 ซม.

หม้อตุ๋นหม้อตุ๋น Targus 15.6” CitySmart Multi-Fit Advanced Backpack (TSB912AP)
เตือนภัย หม้อสุกี้ + เตาไฟฟ้า ตราหัวม้าลาย หม้อจิ้มจุ่ม จรวด (Rocket) (20ซม.)

กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ กิโลใหญ่60กิโลค่ะ

Refer: https://shopee.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-i.44475066.864908643

ไอ สบาย