ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ …

อุปกรณ์ดำน้ำตื้นอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
HTMS Chang dive trip หมู่เกาะกำ หมู่เกาะกำ Photo Gallery South Andaman Liveaboard Trip

ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, … ในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, …

Refer: https://www.mermaidsdivecenter.co.th/june-2016-newsletter/

ไอ สบาย