ในภาพอาจจะมี 5 คน, …

ศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ 5 ศิลปะการต่อสู้สุดแกร่งที่เป็นพื้นฐานของเหล่านักกีฬา
💪💪“มวยไทย” ศิลปะการป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมาอย่าง ในภาพอาจจะมี … “ปลาย – จิติณัฐ อัษฎามงคล” ประธานสมาพันธ์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานประเทศไทย ในภาพอาจจะมี 2 …

รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ … รวมถึงเขาคนนี้ด้วย “ลาธีฟ คราวเดอร์” ดอส ซานโตส ซึ่งได้ออกมาในฉากวัดโดนเผา กับ ศิลปะการต่อสู้แบบ “กาโปเอย์รา” ที่น่าตื่นตาในฉากนี้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ …

Refer: https://th-th.facebook.com/vechtsportcentrum/

ไอ สบาย